Basme

Autor: Petre Craciun
Editura: ZORIO (2013)
ISBN: 973-87147-3-1
Oras: Bucuresti
Limba: Romana
Incadrare: Basme, povești

Volum nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor, 2014, pentru secţiunea Literatură pentru Copii şi Tineret și care a obținut Premiul Cartea anului, în 2014, din partea Filialei pentru copii și tineret a USR.

Volumul conţine un număr de 14 basme, precum Floarea înţelepciunii şi iarba puterii (premiat cu marele Premiu Ion Creangă la Concursul Poveştile de la Bojdeucă), Cămaşa fermecată, Ţara Adevărului şi Împăratul Mincună, Grădina ascunsă. Basmele conţin teme noi, inedite pentru literatura română. Petre Crăciun este unul dintre ultimii autori de basme culte din România. Cartea este ilustrată excepţional de Anca Smărăndache.

Acad. Sabina Ispas despre ”Basme”
 
Pentru istoria culturii universale, basmul este o categorie definitorie, cu deosbire atunci când se identifică și se cirumscriu specificitățile grupurilor etnice. Deși este asociat mai ales bucuriei cunoașterii trăită în copilărie, inițial basmul s-a adrest tuturor categoriilor de ascultători – pe vremea când circula oral sau era citit cu voce tare pentru membrii unei familii – și, mai apoi, de cititori. A avut funcție rituală, educativă, de edificare, dar și de divertisment. Cu timpul, a fost asimilat, tot mai mult, literaturii pentru copii, ajungând să fie o specie de referință genului. Astfel, s-au accentuat elementele care urmau să modeleze caracterul cititorilor, eroii înșiși au devenit modele, iar limba prin care se derula firul narativ s-a modernizat și a dobândit noi valențe poetice.
 Volumul de basme oferit de dl. prof. Petre Crăciun, prin strădania Editurii Zorio, oferă o astfel de „bucurie a lecturii” pentru mai multe categorii de vârstă, deși el se adresează, în primul rând, copiilor. Sub aparența unui discurs înfrățit cu cel folcloric, cartea este o creație de autor autentică, în paginile căreia prind viață personaje care par a fi de esență populară, în realitate ele fiind întruchipări ale unor principii morale și lecții de viață a căror utilitate educativă este dicolo de orice comentariu. Sensibil și lucid totodată, nelăsând să se ascundă, în vreun fel, mesajul pe care vrea să îl transmită cititorilor, autorul folosește cu îndemânare modelul tradițional fără a-l copia sau imita. Filonul narativ specific românesc se citește mai ales ca un model conceptual, dincolo de care te surprinde ingeniozitatea cu care își modelează personajele și pune în pagină acțiunile.
 
Stăpânul unui tărâm unde trăiește sau spre care se îndreaptă eroul poate fi Împăratul Blajin, Împăratul cel Bun sau Împăratul Minciună, fiecare un prototip al unei calități sau al unui defect de caracter, numiți, parcă, după porecla pe care le-au dat-o supușii.
 
Dobândirea unor bunuri spirituale care implică comportamente cu efecte în plan social este o „sarcină” pe care doi frați o primesc cu „limbă de moarte” de la părintele lor.
Numai că fiecare trebuie să știe să-și gestioneze bunul dobândit care, de la început, este bine precizat: înțelepciunea este dăruită de Floarea înțelepciunii, iar autoritatea excesivă, de Iarba Puterii. Floarea are gingășie, fragilitate, frumusețe și, culeasă și bine îngrijită, devine un bun din care se împărtășesc toți cei care au a face cu posesorul ei. Puterea este o iarbă și, ca orice buruiană lăsată să crească în voie, aduce necaz și tristețe celorlalți.
Personaje excepționale cum ar fi băiatul care vorbea cu florile sau Petre pescarul sunt alte exemple asemănătoare.
 
Indiferent de vârstă, cartea de Basme scrisă de Petre Crăciun oferă o reală bucurie celui care o citește.
 
Sabina Ispas
Director al Institutului de Etnografie si Folclor Constantin Brailoiu al Academiei Române
 
 
Preţ: 35 Lei