SCRISOARE DE CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL FILIALEI LITERATURĂ COPII ȘI TINERET

Dragi colegi din Filiala Literatură Copii și Tineret,

Folosesc această cale epistolară pentru a vă invita să participați într-un număr cât mai mare la Adunarea generală a filialei noastre, din data de 28 aprilie 2018, orele 11.00, prilej cu care vom alege președintele USR, președintele filialei și Comitetul de conducere.

Din păcate, deși suntem numai 53 de membri, nu ne cunoaștem între noi (cu rare excepții), nu am avut, practic, viață de organizație, în cinci ani fiind organizată o singură întâlnire, cea din 2013, fără ordine de zi. Membrii nu se cunosc între ei, nu au legături, nu s-a creat un sentiment de solidaritate, nu au proiecte comune.

Iată de ce am să vă spun câteva cuvinte despre mine și despre intențiile mele.

Sunt membru al filialei din anul 2013, an în care am avut două volume nominalizate la Premiile USR și am obținut Premiul ”Cartea anului” din partea filialei pentru volumul ”Basme”.

În anul 2016 am obținut Premiul Uniunii Scriitorilor, la secțiunea Carte pentru copii, cu volumul ”Cu Andersen în Regatul Poveștilor”.

În același an, am reprezentat România, ca invitat al Ministerului Culturii, la Târgul Internațional de carte pentru copii de la Bologna, prezentând publicului volumul ”Fetița din Floare”. Două cărți ale mele au fost incluse în Catalogul oficial al României.

Scriu literatură pentru copii de 27 de ani, am publicat 20 de volume pentru copii (basme, povești, romane, poezie), am făcut scenarii de filme pentru copii (filmul meu S-a furat mașina de făcut teme a fost selectat pentru Festivalul de Film de la Cannes, la seșiunea ”Film pentru copii”). În 1995-1996 am scris 13 scenarii de scurtmetraj polițist, care s-au jucat la TVR, în emisiunea ”Enigma”. Într-o perioadă când, despre cărțile pentru copii, nu se scriu cronici, despre mine a scris extrem de măgulitor criticul Alex Ștefănescu, în România literară.

În 2011 am înființat cel mai puternic portal de literatură pentru copii (www.literaturacopii.ro), iar în aceste zile mă pregătesc să lansăm revista ilustrată pentru copii REGATUL CUVINTELOR, cel mai mare proiect publicistic, cu conținut cultural-educativ adresat copiilor români de pretutindeni. Dumneavoastră ați fost invitați de mine să vă alăturați acestei publicații, iar 10 colegi din filială, care au trimis materiale la redacție, vor apărea în primul număr, care va fi lansat în ziua de 16 aprilie. Toți colegii din filială sunt invitați la lansare, iar numerele viitoare le stau la dispoziție.

De patru ani conduc, prin decizia Ministerului Educației, cel mai vechi concurs de creație literară pentru elevi, TINERE CONDEIE, după dispariția fostului nostru coleg, Tudor Opriș. În această calitate sunt președintele juriului, realizez antologia anuală și conduc tabăra de creație de la Muncel, Iași.

Sunt multe lucruri pe care vi le pot spune despre mine, dar mă opresc numai la întâlnirile  cu copiii. Am avut sute de acțiuni cu elevii din țară sau din străinătate. În luna ianuarie a acestui an, în numai trei zile m-am întâlnit cu 1000 de copii din Timișoara și Deva. Cred cu tărie că scriitorii trebuie să comunice direct cu cititorii, să le ofere modele de viață și să îi îndrepte spre lectură. Iubesc copiii și nu este bucurie mai mare pentru mine decât aceea de a sta ”la povești” cu ei.

Toate aceste laturi ale activității mele îmi oferă suficiente motive de împlinire profesională. Calitatea mea de membru al filialei noastre mă obligă, însă, la mai mult.

Ce observăm?

Lipsa unor proiecte de anvergură (antologii, festivaluri, caravane ale cărții pentru copii sau tineret, revistă reprezentativă, participări la târguri sau evenimente editoriale importante interne și internaționale etc.), lipsa unei oferte care să îi atragă și pe colegii din filială care practică alte genuri literare (anticipație, SF, policier etc.), conducerea netransparentă, inexistența unui comitet de conducere ales pe baze democratice după descompletarea lui, nemulțumirile și reclamațiile care au fost depuse referitor la primirile în uniune, absența unei informări privind modul de cheltuire a resurselor financiare (care l-a făcut pe colegul nostru Pavel Lică să ceară retragerea semnăturii sale din bancă), toate acestea și multe altele au făcut ca filiala noastră să fie pusă sub semnul întrebării din ce în ce mai serios.

Un alt mare pericol este numărul mic de membri (53) și amenințarea de dizolvare a filialei dacă va ajunge sub numărul statutar de 50.

Este limpede pentru oricine că filiala nu mai poate fi condusă ca până acum, dacă vrem să avem un loc al nostru, unde să ne simțim bine ca scriitori, să fim priviți cu respect și valorizați.

Eu am propus și realizat structura site-ului filialei și tot eu sunt cel care alimentează pagina web. Am văzut toate CV-urile dumneavoastră și am discutat la telefon pentru colaborarea la revista REGATUL CUVINTELOR. Am fost literalmente impresionat de potențialul pe care îl are filiala prin dumneavoastră. Din păcate este un potențial care nu a fost folosit niciodată. Este timpul să îl folosim, dragii mei colegi!

Pentru toate aceste motive am decis, în luna decembrie, să îmi depun candidatura pentru funcția de președinte al filialei.

Nu este o candidatură împotriva cuiva, ci una îndreptată spre PERFORMANȚĂ, spre valoarea operei, respectul fiecărui coleg în parte.

Mi-am depus candidatura împreună cu un PROIECT CLAR, ambițios (este una dintre calitățile care mă caracterizează), dar pe deplin realizabil.

Acest proiect va fi prezentat de mine în ziua alegerilor, dar vreau să vă prezint, și pe această cale, care sunt obiectivele mele.

  1. VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

– Adoptarea unui stil de conducere democratic și transparent, cu implicarea tuturor membrilor filialei și informarea lor în legătură cu deciziile adoptate și modul de cheltuire a resurselor financiare ale organizației.

Alegerea statutară a unui comitet de conducere al filialei, prin votul membrilor și anunțarea sa pe website.

Organziarea de întâlniri trimestriale cu membrii comitetului de conducere și anuale cu membrii filialei, pentru discutarea unor proiecte și pentru informarea directă în legătură cu subiectele de interes comun.

Informarea permanentă a membrilor, prin e-mail, telefon, poaștă și website, asupra deciziilor care se iau în comitetul de conducere al filialei.

Participarea tuturor membrilor filialei la activitățile comune, numirea lor în juriile care stabilesc premiile filialei, în colectivul de redacție al viitoarei reviste a filialei, în alte jurii la diferite concursuri de literatură pentru copii.

Acordarea de asistență juridică membrilor mai în vârstă (și nu numai) în legătură cu protejarea drepturilor de autor, cu semnarea de contracte cu diferite edituri etc.

Actualizarea permanentă a bazei de date privind biografia membrilor, date de contact, CV, foto și publicarea biografiilor pe site-ul filialei.

Realizarea unei baze de date cu lucrări „gata de publicat” semnate de membrii filialei și mijlocirea unor contacte cu diferite edituri care ar putea publica aceste volume (nu se vor preda manuscrisele la filială, ci se va comunica numai existența lucrării).

– Organizarea unor activități de care să contribuie la mai buna cunoaștere unii cu alții a membrilor filialei, aniversarea colegilor care împlinesc o vârstă rotundă, asistarea familiilor după dispariția unuia dintre membrii filialei (gestionarea drepturilor de autor, organziarea unor activități comemorative etc.)

Informarea anuală – la ultima întâlnire – a modului de cheltuire a banilor filialei.

  1. PROIECTE

Încurajarea TALENTULUI, a CREAȚIEI și a OPEREI – iată care vor fi cele trei valori principale pe care le voi avea în vedere.

Realizarea, anual, a unei antologii, cu participarea membrilor filialei. Volumul va fi gata la jumătatea lunii decembrie și va fi oferit acestora cu prilejul ultimei întâlniri din an.

– Inițierea urgentă a demersurilor pentru realizarea unei reviste cultural-educative pentru copii și tineret, cu adevărat reprezentativă, deschisă atât membrilor filialei, cât și altor scriitori valoroși.

– Demararea demersurilor pentru organizarea unui festival național de literatură pentru copii și science-fiction & fantasy la București, la care să participe și scriitorii de limbă română din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia etc. Proiectul poate fi demarat după depistarea unor surse de finanțare.

Înființarea unui adevărat club de literatură pentru copii, cu acces gratuit (nu plătit, cum este cel actual), cu agendă clară, anunțată din vreme, cu implicarea pe bază de parteneriat a școlilor din București.

Regândirea profundă și eficientizarea concursului de literatură de la Bușteni. Realizarea unui regulament al concursului, prin care să fie prevăzute toate genurile reprezentate de colegii din filială

Declanșarea unor adevărate caravane ale cărții pentru copii – în București și în țară –, cu implicarea scriitorilor din filială, dar și a altor scriitori din alte filiale sau din afara Uniunii, cu certe preocupări în domeniu.

– Propunerea ca membrii filialei să facă parte, anual, din juriul programului de traduceri al ICR, din cel al AFCN sau din alte jurii care decid câștigătorii unor proiecte editoriale ce ar putea încuraja producția de carte pentru copii.

– Inițierea de demersuri pentru încurajarea finanțării, de către Consiliul Național al Cinematografiei, a producției de film pentru copii și furnizarea de scenarii de filme pentru aceste concursuri.

Promovarea cărților pentru copii și tineret ale membrilor prin intermediul website-ului, al viitoarei reviste, al unei viitoare pagini de Facebook a filialei.

– Organziarea, pe cât posibil, a unor evenimente editoriale comune, cu participarea mai multor autori, inclusiv la marile târguri de carte.

– Inițierea de demersuri, în parteneriat, pentru recăpătarea statutului de membru IBBY (International Board on Books for Young People – Consiliul Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret) pentru România, calitate pierdută în urmă cu mai mulți ani, prin neplata cotizației. Trebuie să menționez că numai această calitate conferă unei țări dreptul de a propune nominalizări la acordarea Premiilor Andersen.

– Realizarea într-un orizont de timp de doi, trei ani a unui Dicționar al scriitorilor de literatură pentru copii și science-fiction & fantasy, proiect realizat în parteneriat cu edituri dispuse să includă în planul lor editorial a unei astfel de lucrări de anvergură.

– Inițierea unor demersuri care să conducă la organizarea în România a unui salon de carte pentru copii și tineret, comparabil cel puțin cu cel organizat de Biblioteca Națională „Ion Creangă” din Chișinău.

– Colaborarea, în continuare, cu Ministerul Educației Naționale, pentru Concursul de creație literară „Tinere condeie”, al cărui președinte sunt de patru ani. Numirea de către filială a unor scriitori care să facă parte din juriu, să participe la tabăra de creație din Iași și care să facă parte din colectivul de realizare a antologiei anuale. Introducerea în regulmentul concursului a unei secțiuni noi de science-fiction & fantasy.

Preocuparea permanentă pentru a descoperi tinere talente literare și sprijinirea acestora prin toate mijloacele existente (concursuri, antologii, promovare online etc).

Colaborarea mai curajoasă a scriitorilor din filială cu revistele finanțate de USR, atât cu creații de literatură pentru copii, cât și alte materiale destinate altor genuri sau categorii de vârstă.

 

  1. SURSE DE FINANȚARE

– Participarea la sesiunile de finanțare ale AFCN sau alte fonduri cu proiecte care pot sprijini filiala: reviste, festivaluri, antologii etc.

– Atragerea de sponsori pentru proiectele de anvergură ale filialei.

– Resurse din cotizația membrilor.

  1. PREMII ALE FILIALEI SAU UNIUNII

Informarea tuturor membrilor cu termenele și condițiile de depunere a cărților pentru premii.

Alegerea juriilor care stabilesc premiile filialei pe bază de competență, fără subiectivisme, cum a fost până acum.

– Stabilirea unor criterii clare, transparente pentru acordarea acestor premii și respectarea acestora.

Acordarea a două Premii Cartea anului: unul pentru membrii filialei și al doilea pentru cele mai valoroase cărți pentru copii scrise de autori din afara filialei, sau chiar a USR.

Premiile Opera Omnia să se acorde pe baza unor criterii clare. Aceste premii îmi propun să fie și ele deschise și pentru scriitori din afara filialei, cu contribuții majore în domeniul literaturii pentru copii.

  1. PRIMIRI ÎN UNIUNE

Respectarea cu strictețe a condițiilor de primire în Uniune, pentru a primi membri valoroși, activi și pentru evitarea reclamațiilor de până acum.

– Grija pentru atragerea de scriitori tineri, cu potențial de dezvoltare și implicarea în proiecte literare de lungă durată.

Eliminarea subiectivismelor și suspiciunilor existente prin analizarea în cadrul comitetului de conducere al filialei a dosarelor propuse spre a fi înaintate comisiei naționale de validare.

  1. COMUNICARE ȘI PROMOVARE

Alimentarea, de câte ori este nevoie, a site-ului filialei (www.usr-literaturacopii.ro) și stabilirea unui mic colectiv care răspunde de actualizare.

Realizarea de știri după toate activitățile la care participă conducerea sau un număr de membri ai filialei și publicare acestora pe site și alte social media.

– Promovarea pe site-ul filialei a activităților importante ale membrilor filialei

Crearea unei pagini de Facebook a filialei, cu denumirea „Filiala de literatură pentru a copii a Uniunii Scriitorilor”.

Redactarea de comunicate de presă, după evenimentele de anvergură și promovarea acestora pe site-ul Uniunii sau prin intermediul revistelor culturale.

 

Acestea sunt obiectivele pe care mi le propun și pe care vi le propun și dumneavoastră, dragi colegi. Sunt obiective care vor schimba din temelii statutul filialei noastre. Ne vom căpăta respectul și prețuirea colegilor din Uniunea Scriitorilor, dar și mai important este că vom schimba percepția generală asupra importanței activității noastre literare.

Crezul meu, comunicat de mulți ani, este că nu putem avea o mare literatură pentru adulți dacă nu avem o mare literatură pentru copii.

Vă aștept la alegerile din ziua de 28 aprilie, cu speranța că vom putea lucra împreună spre împlinirea noastră, a tuturor.

Vă stau la dispoziție oricând cu alte informații.

Datele mele de contact sunt:

Telefon: 0747779034

E-mail: petre.craciun@gmail.com

Pagină web personală: www.petrecraciun.ro

Vă asigur de cea mai sinceră considerație,

Petre CRĂCIUN